Hỗ trợ KBVISION

PHẦN MỀM DÀNH CHO KBVISION

 STT Tên phần mềm Tải về
1 Phần mềm quản lý KBiVMS 2.02.0 Setup for Windows (NEW)Link 1
Link 2
Link 3
2 Phần mềm quản lý KBiVMS 1.14.1 Setup for Windows (12/10)Download
3 Phần mềm quản lý KBWIN v5.12.2 Setup for WindowsDownload
4 Firmware Cập nhật cho Đầu ghi hình KBVISIONDownload
5 Phần mềm Config Tool Ver 4.0.9 (NEW)Download
6 Hướng dẫn sử dụng phần mềm KBiVMS 1.0 
7 Hướng dẫn sử dụng phần mềm KBiVMS 2.0 (NEW)Download
8 Hướng dẫn Cập nhật Firmware cho đầu ghi hình KBVISION dòng D5 để sử dụng KBiVSM ver 2.02.0Download
9 Hướng dẫn Backup và Restore trên phần mềm KBiVMSDownload
10 Phần mềm Quản lý Camera KBVISION dành cho các dòng Mac OS – QCVIEWDownload
11 Phần mềm VDP Config (Phần mềm tìm kiếm và quản lý chuông cửa màn hình)Download
12 Phần mềm chuyển đổi định dạng video DAV thành AVIDownload
13 Phần mềm search IP camera dòng K SeriesDownload

PHẦN MỀM DÀNH CHO QUESTEK

 STTTên phần mềm Tải về
Dòng QUESTEK 6100AHD + 9000NVR + 9000IP
1CMS v3 ( Phần mềm quản lý camera)Download
2Device Manager ( Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP )Download
3H264 Playback ( Phần mềm hỗ trợ xem lại đoạn ghi hình)Download
Dòng QUESTEK 8400 + 6000IP
4NVMS 1000 (Phần mềm quản lý camera)Download
5NVMS 1200 ( Phần mềm quản lý camera(cho MAC OS)Download
6IP Tool (Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP )Download
7IP Tool 2 (Phần mềm tìm kiểm địa chỉ IP – phiên bản 2)Download
Dòng QUESTEK 5000D5
8CMS V3 for Questek 5000 (Phần mềm quản lý camera)Download
Camera IP 921IP & 922IP
9CMS Client (Phần mềm quản lý Camera)Download
Camera IP 905HW
10Search Pro (Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP)Download
11iSmartViewPro (Phần mềm quản lý camera)Download
Fimware
12Fimware fix 6104AHDDownload
13Fimware fix 6108AHDDownload
14Fimware fix 6108HAHDDownload
Phần mềm khác dành cho Questek
15Phần mềm CMS QUESTEK WIN 8100 SeriesDownload
16Phần mềm NVMS-1000 V3.1 (8400 Series AHD, 8400 Series TVI, 6400 Series)Download
17Phần mềm NVMS-1200 (8400 Series AHD, 8400 Series TVI, 6400 Series) – Mac OSDownload
18Phần mềm CMS 6100 v3Download
19Phần mềm CMS 6200Download
20Phần mềm CMS 6200AHDDownload
21ActiveX 6100 & 62006100 6200
22Phần mềm CMS 9000UIP SeriesDownload
23Phần mềm CMS 9000IP SeriesDownload
24Phần mềm CMS 6100i NVSIP SeriesDownload
25Phần mềm CMS QTX-6400 NVMS-1200 cho MACDownload
26Phần mềm Seach Camera IP 9000Download
27Phần mềm Active đầu 6900Download
28Phần mềm CMS 6900Download
29Phần mềm dùng tìm kiếm đầu ghi và camera IP dòng QUESTEK ONEDownload
30Phần mềm VMS cho dòng camera QTX-6104A/B CVIDownload
31Phần mềm xem file backup (6400, 8400 Series)Download
32Phần mềm CMS đầu ghi hình 6900AHD SeriesDownload
33Phần mềm IP Update Questek.tvDownload
34Phần mềm Playback H.264 (6100, 9000)Download

PHẦN MỀM HỖ TRỢ KỸ THUẬT TỪ XA

 STT Tên phần mềm Tải về
1TeamViewer ver. 5.0 Download
2UltraViewer ver. 6.0Download
3Mobile Apps List (Danh sách phần mềm dùng trên điện thoại/MTB)Download