Giảm giá!
1,760,000  1,450,000 
Giảm giá!
2,980,000  1,920,000 
Giảm giá!
1,940,000  1,600,000 
Giảm giá!
2,000,000  1,800,000 
Giảm giá!
1,320,000  1,100,000 

CAMERA DÀNH CHO CÔNG TRÌNH

Upload Image...

các dòng sản phẩm theo nhu cầu chuyên dụng

2,300,000 
4,000,000 
11,900,000 
2,000,000 
1,780,000 
1,350,000 
880,000 
980,000 
1,520,000 
1,700,000 
Upload Image...

ĐẦU GHI CAMERA KBVISION

4,820,000 
6,980,000 
5,580,000 
3,780,000 
3,580,000 

Công trình đã thi công

Giảm giá!
520,000  515,000 
Giảm giá!
180,000  160,000 
Giảm giá!
580,000  560,000 
Giảm giá!
800,000  780,000 
Giảm giá!
Giảm giá!
350,000  345,000 
Giảm giá!
280,000  275,000